Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42948
Title: Research of net shape forging process of flange companion in closed-die using numerical simulation
Authors: Nguyen, Quang Thang
Le, Trung Kien
Dinh, Van Duy
Phan, Thi Ha Linh
Keywords: Đầu khớp nối
Mô phỏng số
Dập khối chính xác
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 10 .- Tr.79-82
Abstract: Cơ cấu truyền động, đầu khớp nối, bánh răng là những bộ phận quan trọng trong hệ thống truyền động của xe. Các chi tiết này yêu cầu độ chính xác về kích thước, hình dạng hình học và cơ tính cao. ứng dụng công nghệ dập khối chính xác để chế tạo các chi tiết trên sẽ giúp cải thiện cơ tính, tăng tuổi thọ, giảm chi phí gia công cơ và tiết kiệm vật liệu...Phương pháp mô phỏng số đã được sử dụng trong nghiên cứu này, để xác định các thông số vẽ kích thước hình học của phôi, lực dập, khả năng điển đẩy, nhiệt độ tạo hình hợp lý để có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thể áp dụng phương pháp này để tối ưu quá trình dập khối chính xác trong khuôn kín.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42948
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
913.27 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.221.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.