Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42978
Title: Quá trình hoạch định chính sách công của Trung Quốc hiện nay
Authors: Nguyễn, Diệu Hương
Keywords: Chính trị
Chính sách công
Quy hoạch 5 năm lần thứ XIII
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.13-22
Abstract: Quá trình hoạch định chính sách công của Trung Quốc được chia làm bốn giai đoạn: xác định vấn đề, nghị trình chính sách công. Xây dựng biện pháp chính sách, hợp pháp hóa chính sách. Quá trình hoạch định chính sách này cần phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định. Qua việc tìm hiểu thực trạng của từng bước hoạch định chính sách, cụ thể là thông qua một số chính sách lớn, có thể thấy Trung Quốc rất chú trọng vào công tác điều tra khảo sát, lựa chọn đúng vào các vấn đề cấp thiết. Tuy nhiên, quá trình này còn một hạn chế rất lớn đó là chưa đảm bảo được nguyên tắc tham gia dân chủ, khiến một số chính sách khi ra đời chưa phản ánh được nguyện vọng của nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42978
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.