Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42981
Nhan đề: Phong trào dân chủ ở Đài Loan thập niên 80 thế kỷ XX: Đảng Dân chủ tiến bộ ra đời và giải trừ giới nghiêm
Tác giả: Đào, Duy Đạt
Từ khoá: Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Mỹ và Đài Loan
Luật quan hệ với Đài Loan
Tưởng Kinh Quốc
Đảng Dân chủ Tiên bộ (Dân Tiến đảng)
Luật an ninh quốc gia
Giải trừ giới nghiêm (Giải nghiêm)
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.51-64
Tóm tắt: Tiếp nối phong trào dân chủ hóa trong thập niên 70 của thế kỷ XX, tiến trình vận động hướng tới thể chế dân chủ ở Đài Loan trong thập niên 80 đã giành được những thành tựu chói sáng, khi Dân Tiến đảng ra đời và Thể chế Giới nghiêm bị xóa bỏ. Hai sự kiện trên có thể coi là bước ngoặt, khiến xã hội Đài Loan từng bước hòa nhập cộng đồng quốc tế, để đến nay, người dân được chung sống với những giá trị phổ quát của nhân loại - điều mà ngày nay đã được cả thế giới công nhận. Sự ra đời của Dân Tiến đảng (9-1986) và quá trình Giải nghiêm (7-1987) sẽ là nội dung của bài viết này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42981
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.