Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43040
Title: Chính sách tài chính tiền tệ hỗ trợ ngành du lịch lữ hành vượt qua khó khăn đại dịch
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Chính sách
Tài chính
Tiền tệ
Hỗ trợ
Du lịch
Lữ hành
Đại dịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 12 .- Tr.36-38
Abstract: Chính sách tài chính và chính sách tín dụng là hai chính sách kinh tế vĩ mô có vai trò quan trọng hàng đầu, do Bộ tài chính và ngân hàng nhà Nước (NHNN) việt nam trực tiếp điều hành theo các chủ trương của chính phủ, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tại thời điểm đại dịch covid-19 đang gây ra những đứt gãy trong các hoạt động di chuyển, dịch vụ toàn cầu hiện nay, hai chính sách kinh tế này lại càng có vị trí đặc biệt quan trọng Hỗ trợ ngành du lịch, lữ hành vượt qua khó khăn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43040
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.