Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43047
Title: Hướng đi nào cho du lịch Đà Nẵng
Authors: Lê, Ngọc Nhất
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Du lịch
Đà Nẵng
Covid-19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 12 .- Tr.30-32
Abstract: Đầu năm 2020, dịch covid-19 bùng phát tại việt nam, đặc biệt là sự bùng phát dịch covid-19 lần thứ hai trong thời gian cao điểm du lịch hè tại đà nẵng đã dẫn đến tê liệt gần như mọi hoạt động của ngành du lịch; cùng với việc thực hiện giãn cách xã hội, tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch, ảnh hưởng đến Sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43047
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.