Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43052
Title: Quan điểm của J.P. Sartre và Phật giáo về bản chất con người
Authors: Chu, Văn Tuấn
Keywords: Quan điểm
J. P. Sartre
Phật giáo
Bản chất người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 7 .- Tr.3-13
Abstract: Trên cơ sở trình bày quan điểm của J. p. Sartre - nhà triết học hiện sinh vô thần Pháp - và quan điểm của Phật giáo về bản chất của con người, bài viết đưa ra so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giũa hai quan điểm này. Mặc dù J. p. Sartre và Phật giáo có rất nhiều điểm khác nhau, nhung trong quan điểm về bản chất người lại có khá nhiều điểm tương đồng. Tiêu biểu nhất là cả hai quan điểm này đều cho rằng không có bản chất con người được định hình sẵn, cả hai quan điểm đều phủ nhận thuyết tiền định hay định mệnh về bản chất con người. Bản chất con người là do con người tự tạo ra, con người được tự do lựa chọn bản chất cho chính mình. Có thể nói, quan điểm của J. p. Sartre và Phật giáo về bản chất người có ý nghĩa quan trọng trong khẳng định tính chủ thể, đề cao con người. Đây cũng chính là lý do mà J. p. Sartre gọi chủ nghĩa hiện sinh là một học thuyết nhân bản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43052
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.