Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43079
Title: Câu hỏi và thực nghiệm hóa học
Authors: Vũ, Thị Luyến
Keywords: Câu hỏi
Thực nghiệm
Hóa học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 12 .- Tr.11-14
Abstract: Khi làm bánh từ bột mì không có thuốc nở thì bánh không xốp nhưng nếu trộn thêm vào bột mì một ít nước phèn, nhôm - kali [K₂SO₄.Al₂(SO₄)₃.24H₂O] và soda (Na₂CO₃.10H₂O) thì bánh nở phồng xốp sau khi nướng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43079
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
847.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.