Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43081
Title: Bài tập về vấn đề ô nhiễm môi trường cách giải quyết gắn liền với thực tiễn lao động sản xuất
Authors: Nguyễn, Thị Hà
Keywords: Bài tập
Ô nhiễm môi trường
Giải quyết
Thực tiễn
Lao động
Sản xuất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 12 .- Tr.19-22
Abstract: Xây dựng hệ thống bài tập giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường phát sinh trong thực tiễn, gắn liền với lao động sản xuất không chỉ có tác dụng ôn tập, củng cố kiến thức đã học mà còn có tác dụng phát triển năng lực tư duy của học sinh để bảo vệ môi trường. Muốn vậy cần phải cho học sinh trả lời dược những câu hỏi: Thông qua bài tập này em đã lĩnh hội dược những kiến thức gì cho mình? Ngoài những cách giải trên còn có cách giải nào khác nữa không? Bài tập này có áp dụng được vào thực tế liên quan tới môi trường hay không, nếu có thì áp dụng như thế nào?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43081
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.