Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43130
Title: Tuyển chọn vi khuẩn nội sinh rễ cây mía đường có khả năng hòa tan lân
Authors: Nguyễn, Quốc Khương
Lê, Vĩnh Thúc
Lê, Thị Mỹ Thu
Lưu, Thị Yến Nhi
Võ, Văn Ựng
Trần, Chí Nhân
Lý, Ngọc Thanh Xuân
Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Keywords: Vi khuẩn hòa tan lân
Đất phèn
Mía đường
Vi khuẩn nội sinh rễ mía
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 395 .- Tr.35-41
Abstract: Hiệu quả sử dụng lân thấp hơn 15% ở vụ đầu tiên nên lượng lân còn lại được lưu tồn trong đất dưới dạng cây trồng không hấp thu được, sử dụng vi khuẩn để hòa tan lượng lân khó tan trong đất là một trong những biện pháp triển vọng trong trồng mía đường bền vững. Mục tiêu của nghiên cứu là chọn được những dòng vi khuẩn nội sinh rễ mía đường hòa tan các dạng lân khó tan trong đất phèn. 23 dòng vi khuẩn phán lập từ mẫu rẽ mía đường trồng trên đất phèn được sử dụng để tuyển chọn các vi khuẩn có khả năng hòa tan các dạng lân khá tan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43130
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.