Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43131
Nhan đề: Nghiên cứu chọn lọc giống Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) tại Thanh Trì - Hà Nội
Tác giả: Trịnh, Minh Vũ
Nguyễn, Văn Khiêm
Hoàng, Thúy Nga
Nghiêm, Tiến Chung
Trần, Văn Thắng
Nguyễn, Thị Hương
Nhữ, Thu Nga
Từ khoá: Cúc hoa vàng
Tuyển chọn
Vô tính
Chọn lọc cá thể
Chrysanthemum indicum
Năng suất hoa khô
Luteolin-7-0-β-D-glucosid
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 395 .- Tr.42-49
Tóm tắt: Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) thuộc họ cúc (Asteraceae) là loài cây thuốc quý có nhiều tác dụng chữa bệnh trong y học. Từ 4 mẫu giống thu thập tại Thanh Trì - Hà Nội; Văn Lâm - Hưng Yên; Kim Thành - Hải Dương và mẫu nhập nội nguồn gốc Quảng Tây - Trung Quốc. Qua đánh giá đã tuyển chọn được mẫu giống tốt nhất thu thập tại Hưng Yên. Sử dụng phương pháp chọn lọc cá thể đối với cây nhân giống vô tính, đã đánh giá được 8 dòng cây khác nhau từ mẫu giống HY và chọn lọc được dòng HY5 có các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất đạt cao nhất: (với 201 hoa/cây), đường kính hoa 2,36 cm, khối lượng 1000 hoa khô là 53,21 g, năng suất hoa khô đạt 23,06 tạ/ha, năng suất hoạt chất Luteolin-7-0-β-D-glucosid đạt 1,71 kg/ha. Dòng HY5 có thể được nhân giống quy mô lớn cho sản xuất dược liệu trong tương lai.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43131
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.