Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43175
Title: Nghiên cứu nhân giống phân loài Vân sam fansipan (Abies delavayi subsp. fansipanensis (Xiang Q. P.) Rushforth.) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa
Authors: Nguyễn, Hùng Mạnh
Nguyễn, Văn Sinh
Lại, Thị Thu Hằng
Phí, Công Thường
Lê, Văn Nhân
Vương, Trọng Kha
Lê, Tú Anh
Keywords: Vân sam fansipan
IBA
Cát vàng mịn
Đất mùn trộn lẫn đất tầng A
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 396 .- Tr.112-116
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu nhân giống phân loài Vân sam fansipan (Abies delavayi subsp. fansipanensis (Xiang Q. P.) Rushforth.) ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa với việc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng IBA (dung dịch nồng độ 500, 1000 và 1500 mg/L) để xử lý hom giống và thử nghiệm trên hai giá thể: cát vàng mịn và đất mùn trộn lẫn đất tầng A. Mỗi nghiệm thức được bố trí lặp lại 3 lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc nhân giống phân loài Vân sam fansipan đạt hiệu quả cao khi xử lý hom bằng dung dịch IBA nồng độ 1500 mg/L và sử dụng giá thể đất mùn trộn lẫn đất tầng A với tỷ lệ hom ra rễ, số lượng rễ trung bình và tỷ lệ hom phát triển lá non lần lượt là 34,46%, 2,59 (rễ/hom) và 69,23%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43175
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.