Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43180
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Minh-
dc.contributor.authorĐào, Thị Thu Hằng-
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Thành-
dc.contributor.authorNguyễn, Thế Quyết-
dc.contributor.authorĐào, Hữu Hiền-
dc.contributor.authorHồ Hạnh-
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Khánh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hà-
dc.contributor.authorVũ, Thúy Nga-
dc.contributor.authorPhạm, Văn Toản-
dc.date.accessioned2021-01-18T07:29:03Z-
dc.date.available2021-01-18T07:29:03Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43180-
dc.description.abstractNhằm kiểm soát nấm bệnh, tuyến trùng hại cà phê, đã tập trung nghiên cứu tuyển chọn để xác định tổ hợp các vi sinh vật đối kháng nấm bệnh, diệt tuyến trùng hại cà phê. Kết quả đã tuyển chọn được 3 chủng vi sinh vật đối kháng nấm bệnh và 02 chủng vi sinh vật diệt tuyến trùng, xác định tổ hợp các vi sinh vật đối kháng nấm bệnh, tiêu diệt tuyến trùng có hiệu quả kiểm soát nấm bệnh, diệt tuyến trùng cao hơn các chủng đơn lẻ và có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng phát triển của cây cà phê. Mật độ các vi sinh vật tuyển chọn trong điều kiện tổ hợp không khác biệt so với điều kiện đơn chủng. Các chủng nấm ký hiệu TQHT01 và Pae được định danh là Chaetomium cochliodes TQHT01 và Purpureocillium lilacinum Pae thuộc nhóm vi sinh vật an toàn sinh học cấp độ 1.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 397 .- Tr.3-10-
dc.subjectCà phêvi_VN
dc.subjectNấmvi_VN
dc.subjectTuyến trùngvi_VN
dc.subjectBacillus velezensisvi_VN
dc.subjectStreptomyces enissocaesilisvi_VN
dc.subjectChaetomium cochliodesvi_VN
dc.subjectPurpureocillium lilacinumvi_VN
dc.subjectArthrobotrys oligosporavi_VN
dc.subjectTổ hợp các vi sinh vậtvi_VN
dc.titleTuyển chọn tổ hợp các vi sinh vật đối kháng nấm bệnh, diệt tuyến trùng hại cà phêvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.