Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43213
Title: Ảnh hưởng của môi trường ERP đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các công ty trong ngành hàng thực phẩm và đồ uống tại TP. HCM
Authors: Trần, Văn Tùng
Ngô, Ngọc Nguyên Thảo
Keywords: ERP - Enterprise Resource Planning
Hệ thống thông tin kế toán
Thực phẩm và đồ uống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05 .- Tr.17-20,51
Abstract: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trên môi trường ERP là một chìa khoả quan trọng để đảm bảo khả năng tồn tại của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay. Việc triển khai hệ thống ERP là một hoạt động không thể thiếu trong công tác quản trị hiện đại của các tổ chức kinh tế. Bài viết này, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng để xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu, nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đèn chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ERP của các công ty, trong ngành hàng thực phẩm và đồ uống tại TP. HCM. Kết quả nghiên cứu đã xác định được có 6 nhân tố đều tác động cùng chiều đến vấn đề nghiên cứu bao gồm: Sự hỗ trợ của nhà quản trị công ty; Môi trường văn hóa doanh nghiệp; Năng lực của nhà tư vấn triển khai ERP; Chất lượng phần mềm ERP; Huấn luyện, đào tạo nhân viên công ty và sự đồng thuận của người sử dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43213
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.