Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43241
Title: Nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Thủ tục hành chính
Cấp huyện, xã
Hưng Yên
Kiểm soát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 141 .- Tr.79-82
Abstract: Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên xác định là một nguồn lực có ý nghĩa then chốt trong công cuộc đổi mới của địa phương. Đặc biệt, việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút, khuyến khích đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh được xem là nhân tố quan trọng góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43241
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.