Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43243
Title: Những sự kiện lớn về giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Những sự kiện lớn
Giao thông vận tải
Việt Nam
Thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.52-55
Abstract: Ngày 13/8/1996, Tổng công ty đường sông miền Bắc được Bộ GTVT quyết định thành lập bằng quyết định số: 2125 QĐ/TCCB-LĐ. với tên viết tắt là Nowatraco. Trên cơ sở tách 11 đơn vị sản xuất kinh doanh từ cục Đường Sông Việt Nam. Gồm có các công ty đường sông số 1, số 2, vận tải thủy số 3,số 4. Các cảng Hà Nội, Việt Trì, Hòa Bình, Hà Bắc. Các nhà máy: Cơ khí 75, đại tu tầu sông số 1 và công ty thông tin điện tử đường sông. Để Tổng công ty hoạt động tốt ở Quảng Ninh, Bộ đã quyết định thành lập Chi nhánh TCT tại Quảng Ninh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43243
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.