Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43253
Title: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền, phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Hoàng Long
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Vốn bằng tiền
Phải thu khách hàng
Hoàn thiện
Công ty Hoàng Long
Đại học Lạc Hồng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05 .- Tr.102-104
Abstract: Trong quá trình sản xuất kinh doanh thường xuyên phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hạch toán vốn bằng tiền nên kế toán phải có trách nhiệm ghi chép, theo dõi, phản ánh đầy đủ chính xác, giúp nhà quản trị hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra những quyết định đúng đắn. Do đó, việc tổ chức kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu vốn bằng tiền, về nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những thông tin cần thiết, đưa ra quyết định tối ưu về đầu tư, chi tiêu trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43253
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.