Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4327
Title: Khảo sát mầm bệnh vi khuẩn trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đọan bột lên hương
Authors: Trần, Thị Mỹ Duyên
Trần, Anh Thư
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục đích của nghiên cứu nhằm khảo sát sự hiện diện của mầm bệnh vi khuẩn trên cá tra ương trong giai đoan bột lên hương tại các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tổng cộng đề tài thu được 37 mẫu (12 mẫu cá bột và 25 mẫu cá hương) trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2018. Các mẫu thu được kiểm tra sự hiện diện của vi khuẩn bằng phương pháp cấy vi sinh trên đĩa thạch. Kết quả cho thấy có 23 mẫu có sự hiện diện của vi khuẩn, chiếm 62,2% (10 cá bột, 13 cá hương). Một số mẫu có sự hiện diện của vi khuẩn được chọn để xác định sự hiện diện của 3 loại vi khuẩn Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri và Flavobacterium columnare bằng kỹ thuật PCR. Kết quả cho thấy không có sự hiện diện của 3 loài vi khuẩn trên trong các mẫu phân tích sử dụng DNA chiết tách từ thận cá. Tuy hiên, kết quả PCR cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn E. ictaluri (1 mẫu) khi sử dụng DNA chiết tách từ khuẩn lạc. Kết quả cho thấy chưa xác định được sự hiện diện của 3 loại vi khuẩn gây bệnh phổ biến mặc dù có sự xuất hiện của vi khuẩn trên cá tra trong giai đoạn bột lên hương.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4327
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
600.36 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.26.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.