Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43279
Title: Nói tục, chửi tục ở sinh viên
Authors: Lê, Văn Hảo
Keywords: Nói tục
Chửi tục
Thanh niên
Sinh viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 11 .- Tr.3-18
Abstract: Như một hiện tượng ngôn ngữ - tâm lý phổ biến trong cuộc sống cá nhân hay liên cá nhân và có tác động tới con người, nhưng nói tục, chửi tục lại hiếm khi được khảo cứu cụ thể. Nghiên cứu định tính và định lượng trên mẫu 268 thanh niên - sinh viên (tuổi trung bình ± 20,25) tại Hà Nội phát hiện ra rằng, dường như nói tục, chửi bậy là một hiện tượng bình thường ở thanh niên, từ cả quan niệm, xúc cảm lẫn hành vi. Thay đổi hiện tượng đã thành “chuẩn ” này chắc chắn là một thách thức lớn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43279
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.