Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43286
Title: Cách ứng phó của người nhà bệnh nhân ung thư với một số loại cảm xúc âm tính
Authors: Nguyễn, Xuân Long
Đào, Thị Diệu Linh
Tạ, Nhật Ánh
Nguyễn, Thị Thắng
Nguyễn, Việt Hùng
Nguyễn, Thị Mai Lan
Vũ, Thu Trang
Nguyễn, Hiệp Thương
Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Cách ứng phó
Người nhà bệnh nhân ung thư
Cảm xúc âm tính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 11 .- Tr.36-50
Abstract: Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các cách ứng phó của người nhà bệnh nhân ung thư với các loại cảm xúc âm tính. Trong đó đi sâu phân tích 5 cách ứng phó của người nhà bệnh nhân như: buông xuôi, ứng phó tìm sự giúp đỡ, ứng phó trực tiếp giải quyết vấn đề, ứng phó dựa vào tôn giáo, ứng phó trốn tránh theo 3 loại cảm xúc thường thấy: lo lắng, tức giận, thất vọng, buồn chán. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người nhà bệnh nhân ung thư sử dụng cả năm cách ứng phó với cảm xúc âm tính. Trong đó, cách ứng phó được sử dụng thường xuyên nhất là cách ứng phó trực tiếp giải quyết vấn đề, cách ứng phó tìm kiếm sự giúp đỡ và cách ứng phó trốn tránh. Cách ứng phó dựa vào tôn giáo và cách ứng phó buông xuôi là hai cách ứng phó ít được sử dụng hơn các cách ứng phó trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43286
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.7 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.