Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4328
Nhan đề: Đánh giá chất lượng tăng trưởng dưới góc độ sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất
Tác giả: Hồ, Sỹ Ngọc
Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế
Chất lượng tăng trưởng
Phát triển bền vững
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.17-26
Tóm tắt: Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới luôn đạt mức tăng trưởng cao, liên tục đứng thứ hai trên thế giới (chỉ sau Trung Quốc); tuy vậy, chất lượng tăng trưởng ở Việt Nam còn là vấn đề lớn. Bài viết đánh giá chất lượng tăng trưởng của Việt Nam dựa trên cách sử dụng nguồn lực quốc gia.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4328
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.72 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.