Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43316
Title: Ấn Độ bảo hộ thương mại dưới thời Thủ tướng Modi và những thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường Ấn Độ
Authors: Ngô, Xuân Bình
Nguyễn, Lê Thy Thương
Keywords: Ấn Độ
Chủ nghĩa bảo hộ
Thủ tướng Modi
Tiếp cận thị trường
Xuất khẩu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.20-31
Abstract: Dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, chủ nghĩa bảo hộ ở Ấn Độ được coi trọng với mục tiêu chính là thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất trong nước. Trong bài viết này, các tác giả phân tích quan điểm về bảo hộ của Ấn Độ và đánh giá các quan điểm đó, trong đó tập trung vào hai phương pháp bảo hộ chính mà Ấn Độ đang sử dụng là điều chỉnh thuế quan và điều chỉnh phi thuế quan. Bài viết cũng chỉ ra những thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường Ấn Độ trong bối cảnh gia tăng chủ nghĩa bảo hộ ở Ấn Độ và đề xuất một số giải pháp. Đối với Việt Nam, trong tương lai gần chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều biện pháp bảo hộ nghiêm ngặt mà phía Ấn Độ đưa ra, nên các doanh nghiệp và Chính phủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể tiếp cận và giữ vững chỗ đứng tại thị trưởng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43316
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.56.185


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.