Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43317
Nhan đề: Xu thế, dự báo về chủ nghĩa dân túy ở châu Âu và bài học cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Hồng Quân
Từ khoá: Châu Âu
Chủ nghĩa dân túy
Dự báo
Xu hướng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.32-42
Tóm tắt: Chủ nghĩa dân túy không phải là hiện tượng mới, nhưng gần đây chủ nghĩa dân túy nổi lên mạnh mẽ ở châu Âu và gây ra không ít thay đổi trên chính trường khu vực. Bài viết tập trung phân tích xu thế phát triển của chủ nghĩa dân túy ở châu Âu, đưa ra một số dự báo về chủ nghĩa dân túy ở châu lục ngày trong những năm sắp tới, đồng thời rút ra một số bài học ở Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43317
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.