Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43317
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Quân-
dc.date.accessioned2021-01-19T03:17:31Z-
dc.date.available2021-01-19T03:17:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-2984-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43317-
dc.description.abstractChủ nghĩa dân túy không phải là hiện tượng mới, nhưng gần đây chủ nghĩa dân túy nổi lên mạnh mẽ ở châu Âu và gây ra không ít thay đổi trên chính trường khu vực. Bài viết tập trung phân tích xu thế phát triển của chủ nghĩa dân túy ở châu Âu, đưa ra một số dự báo về chủ nghĩa dân túy ở châu lục ngày trong những năm sắp tới, đồng thời rút ra một số bài học ở Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.32-42-
dc.subjectChâu Âuvi_VN
dc.subjectChủ nghĩa dân túyvi_VN
dc.subjectDự báovi_VN
dc.subjectXu hướngvi_VN
dc.titleXu thế, dự báo về chủ nghĩa dân túy ở châu Âu và bài học cho Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.