Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43318
Title: Xung đột trong khai thác tài nguyên hải sản ở khu vực biển Đông giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á
Authors: Đặng, Hoàng Hà
Keywords: Biển Đông
Đông Nam Á
Trung Quốc
Xung đột khai thác tài nguyên hải sản
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.43-57
Abstract: Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược không chỉ đối với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Philippines, Việt Nam mà còn đối với các nước khác như Mỹ, Nhật Bản... Do đó, các tranh chấp tại biển Đông không chỉ gắn liền với lợi ích của nhiều nước trong khu vực mà còn liên quan chặt chẽ, nhiều chiều hướng với quan hệ quốc tế, địa chính trị khu vực. Xung đột trong khai thác tài nguyên hải sản tại biển Đông giữa Trung Quốc và Đông Nam Á là một phần trong toàn bộ cục diện tranh chấp và xung đột tại biển Đông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43318
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.