Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43318
Nhan đề: Xung đột trong khai thác tài nguyên hải sản ở khu vực biển Đông giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á
Tác giả: Đặng, Hoàng Hà
Từ khoá: Biển Đông
Đông Nam Á
Trung Quốc
Xung đột khai thác tài nguyên hải sản
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.43-57
Tóm tắt: Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược không chỉ đối với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Philippines, Việt Nam mà còn đối với các nước khác như Mỹ, Nhật Bản... Do đó, các tranh chấp tại biển Đông không chỉ gắn liền với lợi ích của nhiều nước trong khu vực mà còn liên quan chặt chẽ, nhiều chiều hướng với quan hệ quốc tế, địa chính trị khu vực. Xung đột trong khai thác tài nguyên hải sản tại biển Đông giữa Trung Quốc và Đông Nam Á là một phần trong toàn bộ cục diện tranh chấp và xung đột tại biển Đông.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43318
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.