Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43323
Title: Thao túng tiền tệ: Một số vấn đề của thế giới và liên hệ với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Báo cáo về ngoại hối của Mỹ
Thế giới
Thao túng tiền
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.20-26
Abstract: Ngày 13/01/2020, Bộ Tài chính Mỹ chính thức công bố Báo cáo về ngoại hối với các đối tác thương mại lớn của Mỹ, việc Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi về khả năng thao túng tiền tệ đã trở thành mối quan tâm của một bộ phận dư luận và những nhà điều hành. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam nằm trong danh sách này. Chính vì vậy, thời gian qua Việt Nam và Mỹ đã phối hợp chặt chẽ hơn trong việc trao đổi thông tin về vấn đề này và đến nay phía Mỹ đã có những nhận định tích cực hơn về khả năng thao túng tiền tệ của Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam vẫn là nền kinh tế xuất siêu tới 6,5 tỷ USD và đồng thời là nước xuất siêu với Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhận định Việt Nam vẫn là một nước dễ bị tổn thương. Vì vậy Việt Nam vẫn có thể đối diện với rủi ro bị đưa vào danh sách nhóm các nước thao túng tiền tệ cần theo dõi nếu như các nhà quản lý chính sách không có những biện pháp mạnh mẽ và phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43323
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.