Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43324
Title: So sánh năng lực phát triển công nghệ độc lập và khả năng ứng dụng vào quân sự giữa các nước lớn trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Authors: Vũ, Vân Anh
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Năng lực phát triển công nghệ
So sánh sức mạnh quân sự
Ứng dụng công nghệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.27-35
Abstract: Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, năng lực phát triển công nghệ độc lập và khả năng ứng dụng công nghệ trở thành cơ sở quan trọng để đánh giả sức mạnh quốc gia. Đặc biệt, cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước lớn. Dựa trên phương pháp thống kê và phân tích nội dung, bài viết này đưa ra những so sánh, đánh giá ban đầu về năng lực phát triển công nghệ độc lập và khả năng ứng dụng công nghệ vào quân sự của các nước lớn. Theo đó, Mỹ và các đồng minh là các nền công nghệ tiên tiến sẽ là những quốc gia chiếm ưu thế tương đối trong khi Trung Quốc và Nga đang theo sát trong cuộc đua này. Trong phạm vi bài viết, các nước lớn được đưa vào nghiên cứu, đánh giá bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Đức, Pháp, Ấn Độ và Hàn Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43324
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.44.148


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.