Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43325
Nhan đề: Kịch bản cân bằng của Việt Nam trong cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sau đại dịch COVID–19
Tác giả: Hoàng, Thế Anh
Từ khoá: Cạnh tranh chiến lược
Covid–19
Thế cân bằng
Trung Quốc
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.36-40
Tóm tắt: Bài viết lần lượt trình bày về ba kịch bản thế cân bằng khác nhau của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng quyết liệt sau đại dịch Covid-19 gồm: i) Duy trì hiện trạng hợp tác kinh tế với Trung Quốc và hợp tác an ninh với Mỹ: ii) Giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác an ninh với Mỹ, và iii) Độc lập, tự chủ không nghiêng về bất kỳ bên nào cả về kinh tế lẫn an ninh. Điều này cho thấy, Việt Nam có nhiều thế cân bằng theo sự thay đổi của tình hình thế giới, khu vực, Mỹ, Trung Quốc và bản thân Việt Nam tại từng thời điểm khác nhau để giúp Việt Nam tối đa hóa được lợi ích quốc gia, bảo vệ được chủ quyền biển đảo, giữ được môi trường xung quanh hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43325
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.