Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43333
Title: Trung Quốc sử dụng công cụ kinh tế trong tranh chấp biển đông và khả năng áp dụng đối với Việt Nam
Authors: Lê, Thu Hà
Keywords: Biển Đông
Công cụ kinh tế
Việt Nam
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 04 .- Tr.19-46
Abstract: Công cụ kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng trong chính sách Biển Đông của Trung Quốc thời gian gần đây. Là một công cụ mới trong chiến lược kinh tế chung của Trung Quốc góp phần bảo vệ lợi ích của nước này trên Biển Đông, công cụ kinh tế bao gồm trừng phạt các quốc gia có chính sách trái ngược, cổ vũ các quốc gia có chính sách tương đồng và gửi thông điệp ngầm đến các quốc gia đối tác và các đối thủ. Tùy vào bối cảnh, Trung Quốc sẽ triển khai công cụ này theo nhiều cách, bao gồm đòn bẩy thụ động, chủ động, loại trừ, cưỡng chế kinh tế và đòn bẩy ngầm. Khảo sát các nhân tố này sẽ phần nào giúp các quốc gia, đặc biệt là các bên yêu sách trên Biển Đông, trong đó có Việt Nam dự báo thời điểm và cách thức mà Trung Quốc sử dụng đòn bẩy trong tranh chấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43333
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.