Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43354
Title: Đi tìm điểm nhấn kiến trúc Bắc Giang truyền thống và hiện đại
Authors: Phan, Đăng Sơn
Keywords: Điểm nhấn
Kiến trúc
Bắc Giang
Truyền thống
Hiện đại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 01 .- Tr.20-25
Abstract: Bắc Giang là một miền đất Việt cổ, di chỉ khảo cứu đã cho thấy mấy ngàn năm trước đã có cư dân lạc Việt sinh sống, là tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa đặc sắc, có đến hơn 730 di tích được xếp hạng, có nhiều lễ hội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được ghi danh là di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á -Thái Bình Dương. Bắc Giang còn được biết đến với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận: Ca trù; dân ca quan họ, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt, nghi lễ Then của người Tày, Nùng... về cảnh quan thiên nhiên, Bắc Giang cũng có không ít giá trị đặc sắc như: Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, rừng nguyên sinh Khe Rỗ, thắng cảnh Suối Mỡ, Khu cao nguyên Đồng Cao, hồ Khuôn Thần, hồ Cấm Sơn... Góp 23 trong 67 làng quan họ xứ Kinh Bắc, cũng là vùng giao thoa văn hóa của dân tộc Kinh với 25 dân tộc thiểu số miền Sơn Cước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43354
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.