Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43357
Title: Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – In–đô–nê xi–a: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Trần, Thu Minh
Keywords: Trung Quốc
In–đô–nê xi–a
Quan hệ đối tác chiến lược
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 04 .- Tr.139-159
Abstract: Quan hệ Trung Quốc – In–đô–nê xi–a từ khi hai bên thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược vào năm 2005 đến nay có thể chia thành hai giai đoạn: trước và sau khi nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2013. Bài viết phân tích các nhân tố tác động cũng như tiến triển hợp tác trên các lĩnh vực chính trị – an ninh, kinh tế – phát triển, văn hóa – xã hội trong giai đoạn 2005 – 2013 và 2013 đến nay, để thấy được nhu cầu hợp tác cũng như thực chất mức độ quan hệ hai nước hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43357
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.