Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43408
Title: Hoạt động giáo dục STEM giúp tạo hứng thú cho học sinh góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn
Authors: Trần, Trung Hiếu
Nguyễn, Ngọc Tuấn
Keywords: Giáo dục STEM
Tạo hứng thú học tập cho học sinh
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 117 .- Tr.23-26,33
Abstract: Năm 2014, chính quyển Tổng thống Barack Obama đã đầu tư 3,1 tỉ USD vào các chương trình liên bang về giáo dục STEM [6]; riêng ở bậc đại học, các tổ chức cấp quỹ có thể cấp kinh phí lên đến 3 triệu USD cho một đề tài [4, tr 32]. Năm 2018, theo dự báo, nhu cầu việc làm trong lĩnh vực STEM ngày một tăng; ước tính cần khoảng 8,65 triệu lao động trong các công việc liên quan đến STEM [6]. Tại Pháp, giáo dục STEM cũng đã được bao phủ ở mọi cấp học. Ở Anh, mỗi năm cho đến năm 2020 cần khoảng 100.000 người tốt nghiệp chuyên ngành STEM [6]. Nước Đức thiếu hụt 210.000 công nhân trong các ngành Toán học, Khoa học máy tính, Khoa học tự nhiên và Công nghệ [6]....
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43408
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.