Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43434
Title: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIỂM THỬ HỒI QUY HIỆU QUẢ CHO ỨNG DỤNG TRÊN ANDROID
Authors: Nguyễn, Công Danh
Huỳnh, Thanh Nhã
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này tập trung vào các hoạt động kiểm thử tự động của các ứng dụng di động dựa trên nền tảng Android, từ đó tìm ra quy trình kiểm thử hồi quy tự động hiệu quả. Các ứng dụng di động ngày nay được phát triển liên tục và ngày càng phức tạp, điều này làm thay đổi, bổ sung trong kiến trúc mã nguồn của các ứng dụng. Một kiểm thử tự động cần được sử dụng trong trường hợp này và kiểm thử hồi quy tự động cần được áp dụng cho các thay đổi đã đề cập, nó rất hữu ích để nhanh chóng kiểm tra chức năng của ứng dụng và hơn nữa để xác nhận rằng các chức năng đang hoạt động như mong đợi. Để tiến hành triển khai kiểm thử tự động và kiểm thử hồi quy tự động trên ứng dụng di động, Appium được chọn làm công cụ tự động hóa, Behave framework được áp dụng để triển khai các kịch bản kiểm thử tự động theo hướng từ khóa và Allura-Behave đã được thêm vào môi trường tự động để tạo báo cáo kiểm thử. Ngoài ra luận văn còn tìm hiểu và áp dụng cách kiểm thử hồi quy tự động bằng Github tích hợp liên tục với công cụ Jenkins. Sau khi thực hiện các thí nghiệm kiểm thử, kết quả cho thấy rằng trước hết, kiểm thử hồi quy tự động giúp tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực và có thể giúp các nhà phát triển nhanh chóng đưa ra quyết định trong việc thiết kế chức năng mới còn kiểm thử thủ công thì không thể. Hơn nữa nó còn chứng minh được rằng các chức năng cốt lỗi không bị thay đổi kiến trúc sau khi ứng dụng cập nhật cải thiện, vá lỗi hoặc các tính năng mới được thêm vào. Nghiên cứu này sẽ đề xuất một quy trình kiểm thử hồi quy hiệu quả trên ứng dụng di động cho các kiểm thử viên và lập trình viên. Đảm bảo các ứng dụng di động đạt chất lượng tốt nhất trước khi đến tay của người dùng.
Description: 105 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43434
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.