Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43449
Title: Quan hệ Cam–pu–chia – Trung Quốc qua cách phân tích Swot
Authors: Đỗ, Thị Thanh Bình
Bùi, Nam Khánh
Keywords: Cam–pu–chia
Quan hệ
Quan hệ Trung Quốc – Cam–pu–chia
SWOT
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 04 .- Tr.160-185
Abstract: Quan hệ Trung Quốc – Cam–pu–chia ngày càng được củng cố và phát triển về mọi mặt. Trung Quốc là nhân tố quan trọng tác động đến lịch sử và hòa bình, ổn định ở Cam–pu–chia. Cam–pu–chia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích SWOT, tác giả muốn làm rõ hơn những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với Cam–pu–chia trong mối quan hệ với Trung Quốc từ khi Hu Sen trở thành Thủ tướng của Cam–pu–chia năm 1998 đến nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43449
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.