Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43547
Title: Bệnh viện dã chiến ở Việt Nam thử đề xuất mô hình thiết kế tương thích
Authors: Phan, Đăng Sơn
Keywords: Bệnh viện
Việt Nam
Đề xuất
Mô hình
Thiết kế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 299 .- Tr.61-65
Abstract: Trong sự phát triển của loài người việc phòng bệnh và điều trị bệnh ngày càng trở thành một nhu cầu thiết yếu. Từ xa xưa, hệ thống y tế phục vụ công tác điều trị bệnh tật đã từng bước được hình thành và phát triển để dần dần trở thành mô hình bệnh viện với các quy mô và các cấp khác nhau như ngày nay. Hệ thống y tế dự phòng ra đời muộn hơn, từng bước đồng hành phát triển cùng hệ thống y tế diều tạ. Nhưng do thói quen "tự tin về khả năng kiểm soát" của con người nên các quốc gia đều tạo lập hệ thống y tế điều trị một cách khuôn khổ và hệ thống y tế dự phòng trở nên thứ yếu với quy mô nhỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43547
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.