Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43552
Title: Vong thân cõi người cõi mình
Authors: Lê, Thị Hương
Keywords: Vong thân cõi người cõi mình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm;Số 43 .- Tr.136-140
Abstract: Hiếm có nhà văn nào dành toàn bộ sáng tác của mình để đi về chỉ trên một vùng đất. Vì vậy, dẫu trừu tượng hóa, loại trừ tính vùng miền của văn học, vẫn phải nhìn nhận sức hút lớn của một vùng không gian địa lí - thẩm mĩ trong văn chương Đỗ Phấn. Và dẫu không muốn lệ thuộc vào một hệ qui chiếu là đề tài, cũng không thể không khoanh vùng hiện thực trong tiểu thuyết Đỗ Phấn. Tiểu thuyết của Đỗ Phấn đồng dạng nhan đề.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43552
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.