Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43556
Title: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ THỰC THI KIỂM THỬ VỚI SELENIUM THEO MÔ HÌNH PAGE OBJECT MODEL
Authors: Nguyễn, Công Danh
Phạm, Lương Thanh Tùng
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển và thay đổi nhanh chóng, các trang web cũng sẽ ngày càng thay đổi nhiều hơn và liên tục với những yêu cầu mới để phù hợp và phát triển. Điều này dẫn đến một giải pháp tự động hóa đặc biệt trong trường hợp này. Sẽ rất hữu ích nếu bạn nhanh chóng kiểm tra chức năng của trang web và hơn nữa để xác nhận rằng mọi thứ đang hoạt động như mong đợi. Để tiến hành tự động hóa thử nghiệm, Selenium Webdriver đã được chọn làm công cụ tự động hóa thử nghiệm và TestNG framework đã được thêm vào môi trường tự động hóa thử nghiệm để tạo báo cáo toàn diện và theo Page Object Model. Sau khi thực hiện kiểm tra chứng tỏ các chức năng đã kiểm tra không bị thay đổi và yêu cầu mới vẫn hoạt động như đúng yêu cầu và có thể sử dụng lại để chúng ta thực hiện kiểm thử nhanh chóng giúp tăng hiệu quả hoạt động và thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Description: 58 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43556
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.