Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43563
Title: Tích hợp các yếu tố bản địa trong thiết kế bệnh viện hiện đại tại Việt Nam
Authors: Phan, Đăng Sơn
Keywords: Yếu tố
Bản địa
Thiết kế
Bệnh viện
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 300 .- Tr.19-24
Abstract: Bệnh viện (BV) thuộc loại hình công trình công cộng có tính đặc thù, phần vỏ xây dựng cùng với hệ thống trang thiết bị và nhân lực y tế là 3 yếu tố chính quyết định thành hại trong việc khám và điều trị bệnh cho con người. Đây cũng là thể loại có tính quốc tế hóa cao lại yêu cầu khắt khe về mặt công nghệ. Khi thiết kế, ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn quy phạm ngành nếu không nghiên cứu đầy đủ để dung hòa các yếu tô hân cha gồm các khía cạnh bản sắc văn hóa phong tục tập quán, khía cạnh tự nhiên sinh khí hậu, dễ dẫn đến hậu quả rất đáng tiếc và khó lường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43563
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.