Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43649
Title: Nghiêm cứu kỹ thuật trồng rau mùi tàu ( Eryngium foetidum L.) an toàn bằng phương pháp thủy canh
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh
Đặng, Trần Trung
Hồ, Thị Thu Thanh
Nguyễn, Quang Thạch
Keywords: Mùi tàu (Eryngium íoetidum L)
Thủy canh
Rau an toàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 338 .- Tr.36-40
Abstract: Nghiên cứu đã chỉ ra một số yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây rau mùi tàu cao sản trồng thủy canh. Rau mùi tàu cao sản trồng thích hợp nhất trong dung dịch dinh dưỡng SH5. ở mức EC của dung dịch là 1500 pS/cm và mật độ trồng 270 cây/m2 rau mùi tàu sinh trưởng, phát triển và đạt năng suất cao nhất. Một số phươmg pháp kiểm tra tiên tiến khẳng định rau mùi tàu trồng thủy canh không bị nhiễm các vi sinh vật gây hại cũng như có hàm lượng nitrat và các kim loại nặng thấp hơn ngưỡng cho phép.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43649
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.