Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43652
Title: Đại hội hội KTS Trà Vinh Khóa IV (2020-2025) Xây dựng đội ngũ KTS yêu nước, sáng tạo và chuyên nghiệp
Authors: Trúc Linh
Keywords: Đại hội
Trà Vinh
Xây dựng
Yêu nước
Sáng tạo
Chuyên nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 301 .- Tr.70
Abstract: Ngày 23/5/2020, tại Hội trường Sở Xây dựng Trà Vinh đã diễn ra Đại hội Hội KTS Trà Vinh khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này được xác định là: “Xây dựng đội ngũ KTS yêu nước, sáng tạo và chuyên nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43652
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
329.03 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.