Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43681
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thanh Tùng-
dc.contributor.authorNguyễn, Viết Hưng-
dc.contributor.authorLại, Thế Dũng-
dc.date.accessioned2021-01-22T03:43:57Z-
dc.date.available2021-01-22T03:43:57Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-1477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43681-
dc.description.abstractMỗi ngày, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát sinh khoảng 2.013,1 tấn rác thải sinh hoạt. Thành phần chất thải sinh hoạt có sự biến động giữa các khu vực, với tỉ lệ chất thải hữu cơ có thể phân hủy trung bình là 70-75%. Thanh Hóa có nhiều thuận lợi để áp dụng mô hình phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình như: Nhận thức người dân về phân loại rác và bảo vệ môi trường đã được nâng lên; bước đầu đã hình thành ý thức phân loại rác tại hộ gia đình; các cấp chính quyền đã dành nhiều sự quan tâm cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 23 .- Tr.34-35-
dc.subjectMô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơvi_VN
dc.subjectHộ gia đình trên địa bànvi_VN
dc.subjectThanh Hóavi_VN
dc.titleĐánh giá khả năng áp dụng mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
868.31 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.