Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43690
Title: Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của mật ong bạc hà Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Authors: Lê, Quang Trung
Nguyễn, Đức Tú
Nguyễn, Thọ Khiêm
Vũ, Thị Liên
Lê, Thị Như Thủy
Nguyễn, Đình Ánh
Kim, Bích Nguyệt
Phạm, Minh Giang
Keywords: Cao nguyên đá Đồng Văn
Mật ong bạc hà
Kháng khuẩn
Glyoxal
Metylglyoxal
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 338 .- Tr.78-84
Abstract: Kháng khuẩn là một trong những đặc tính ưu việt của mật ong, chủ yếu được quyết định bởi hàm lượng cao hay thấp của một số chất thuộc nhóm 1,2-dicacbonyl như glyoxal (GO) và metylglyoxal (MGO) có trong mật ong. Trong nghiên cứu này khả năng kháng khuẩn của mật ong bạc hà được xác định nhằm nâng cao giá trị đặc thù của sản phẩm chỉ dẫn địa lý này của Cao nguyên đá Đồng Văn. Mẫu mật từ 9 trại ong nuôi và khai thác mật bạc há mùa mật 2017-2018 ở 4 huyện thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn được thu thập- hàm lượng GO và MGO của các mẫu được phân tích bằng phương pháp UHPLC-PDA và so sánh với một số loại mật ong đã công bố trên thế giới. Khả năng kháng khuẩn của mật ong bạc hà được xác định bằng diện tích vòng kháng với vi khuẩn kiểm định Staphylococcus aureus và so sánh với một số loại mật ong rừng ở nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43690
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.82 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.115.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.