Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43704
Title: Mọt đục thân (Xylosandrus sp.) hại bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla) ở Phú Thọ
Authors: Nguyễn, Minh Chí
Đào, Ngọc Quang
Trần, Xuân Hinh
Keywords: Bạch đàn
Mọt đục thân
Xylosandrus sp.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 338 .- Tr.107-111
Abstract: Mọt đục thân làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng rừng trồng Bạch đàn urô ở Phú Thọ, gây hại nặng nhất ở giai đoạn dưới 1 năm tuổi với tỷ lệ cây bị mọt từ 31,7% đến 32,2%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43704
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.