Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43710
Title: Kết quả điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc trên núi đá vôi tỉnh Điện Biên
Authors: Cao, Đình Son
Vũ, Thị Đức
Vũ, Thi Liên
Trần, Quang Khải
Trần, Đình Toàn
Đinh, Văn Thái
Phạm, Đức Thịnh
Trần, Thế Mạnh
Vương, Đức Tuấn
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Trần, Hồng Sơn
Phạm, Thị Thu Hoài
Nguyễn, Ngọc Tân
Keywords: Tài nguyên
Cây thuốc
Núi đá vôi
Điện Biên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 338 .- Tr.135-140
Abstract: Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc, có diện tích rừng và đất rừng 757.937 ha (chủ yếu là rừng trên núi đá vôi), chiếm 79,3% tổng diện tích tự nhiên. Nơi đây còn lưu giữ nguồn tài nguyên thực vật khá phong phú nhưng đang bị suy giảm nhiều do tác động mạnh mẽ bởi sự khai thác của con người như lấy gỗ, củi,... ngoài ra còn khai thác đá vôi phục vụ cho xây dựng dẫn đến sự nghèo kiệt hệ thực vật. Do vậy, công tác điều tra đánh giá tính đa dạng thực vật làm thuốc vùng núi đá vôi tỉnh Điện Biên là cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, lưu giữ các loài cây thuốc quí hiếm, có nguy cơ cạn kiệt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43710
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.85 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.