Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43790
Title: Bàn luận về đô thị sáng tạo phía đông của TP Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Minh Hòa
Keywords: Bàn luận
Đô thị
Sáng tạo
Đông
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 303 .- Tr.51-53
Abstract: Việc lập thành phố (TP) phía Đông với tên gọi là “TP sáng tạo” (chưa có tên chính thức), TP. HCM kỳ vọng nơi đây sẽ là TP tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, tập hợp những tổ chức, các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm mới, giá trị mới, công nghệ - kỹ thuật mới mang tầm quốc tế nhằm đóng vai trò dẫn dắt kinh tế - xã hội cho TP. HCM và thúc đẩy sự phát triển của vùng Đông Nam bộ, Tây Nam Bộ, hướng đến tầm châu Á và thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43790
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.