Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43816
Title: Kết quả nghiên cứu một số dòng lúa triển vọng năng xuất và chất lượng cao cho tỉnh Khánh Hòa
Authors: Phạm, Thị Oanh
Quan, Thị Ái Liên
Võ, Công Thành
Keywords: Khảo nghiệm
Chọn giống
Giống lúa triển vọng
Khánh Hòa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 339 .- Tr.24-30
Abstract: Tiến hành khảo nghiệm cơ bản theo quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa qua 2 vụ đông xuân 2015-2016 và hè thu 2016 bộ dòng lúa mới có nguồn gốc từ Đại học Cần Thơ chọn tạo, thí nghiệm được bố tri theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên 10 nghiệm thức, 3 lần lặp lại tại 3 huyện, gồm Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, kết họp với đánh giá chất lượng hạt gạo và gien thơm fgr của các dòng lúa mới bằng dấu chỉ thị phân tử BADH2.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43816
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.25.170


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.