Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4382
Title: Nghiên cứu thay thế nước biển bằng nước muối trong ương tôm sú (Penaeus monodon) ở độ mặn thấp
Authors: Trần, Nguyễn Hải Nam
Huỳnh, Thanh Tới
Nguyễn, Văn Cận
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm hai nhân tố được thực nhằm đánh giá khả năng thay thế nước biển bằng nước muối trong ương hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon). Hai độ mặn là 5‰ và 10‰ và phần trăm thay thế 0%, 25%, 50%, 75% và 100% tương ứng với 10 nghiệm thức. Tôm sú postlarva 12 có chiều dài và khối lượng ban đầu là 0,97 cm/cá thể và 0,002 g/cá thể được nuôi với mật độ là 2 con/L. Tôm đạt tỉ lệ sống từ 82-90,7% sau 20 ngày nuôi, không có khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức, ngoại trừ tôm có tỉ lệ sống 0% khi nuôi ở môi trường từ 75-100% nước muối sau 02 ngày nuôi. Tăng trưởng về chiều dài và trọng lượng không ảnh hưởng bởi độ mặn, và nước nuôi có phần trăm nước muối chiếm đến 50%. Kết quả thí nghiệm này cho thấy thay thế nước biển bằng nước muối tới 50% không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm sú khi nuôi ở độ mặn 5‰ và 10‰.
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4382
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
322.8 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.