Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43832
Title: Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Ba-na
Authors: Hà, Thị Hồng Vân
Hoàng, Thị Thanh Hương
Nông, Bằng Nguyên
Keywords: Nghề dệt thô cầm
Dân tộc Ba-na
Bảo tồn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 12 .- Tr.113-213
Abstract: Dân tộc Ba-na cư trú nhiều nhất ở tỉnh Gia Lai. Giống như nhiều dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam, dân tộc Ba-na có nghề dệt thổ cẩm từ lâu đời. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về nghề dệt thổ cẩm của dân tộc này. Dựa trên các cuộc khảo sát từ năm 2016 đến nay ở tất cả các cộng đồng dân tộc Ba-na, tỉnh Gia Lai, bài viết tìm hiểu thực trạng nghề dệt thổ cẩm của dân tộc này: chỉ ra những thay đổi của nghề dệt về nguyên liệu, kỹ thuật tạo màu sắc và hoa văn; kỹ thuật dệt, may; phương tiện dệt; lực lượng nghệ nhân dệt; tìm hiểu về những thay đổi trong cách sử dụng trang phục truyền thống của đồng bào Ba-na. Từ đó, đề ra một số giải pháp nhằm bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống, phát triển lực lượng nghệ nhân, xây dựng sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch và đáp ứng nhu cầu thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43832
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.