Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43852
Title: Đánh giá khả năng cung cấp dinh dưỡng khoáng và năng suất bắp lai trên đất phù sa bao đê và không bao đê ở tỉnh An Giang
Authors: Lê, Phước Toàn
Ngô, Ngọc Hưng
Keywords: Bắp lai,
Đất phù sa đê bao
Năng suất
Dinh dưỡng khoáng
Tỉ lệ thành phần nguyên tố
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 339 .- Tr.53-62
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là: (1) đánh giá năng suất, hàm lượng và tỉ lệ khoáng N, p, K, Ca và Mg trong lá của bắp lai trồng trên đất phù sa bao đê và không bao đê; (2) so sánh phương pháp lấy mẫu lá để phân tích, đánh giá khả năng cung cấp dinh dưỡng giữa hai loại đất Thí nghiệm trồng bắp lai được thực hiện qua hai vụ đông xuân 2014-2015 và 2015-2016 trên các ruộng nông dân (n=80) thuộc đất phù sa bao đê và không bao đê ỡ An Phú-An Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43852
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.