Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4386
Title: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên nghề nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Đào, Minh Hải
Võ, Nam Sơn
Phạm, Thị Diễm My
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2018, thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 97 hộ nuôi cá tra thương phẩm trong ao đất tại tỉnh Đồng Tháp (18 hộ), An Giang (26 hộ), Cần Thơ (20 hộ), Vĩnh Long (15 hộ), Trà Vinh (10 hộ), Sóc Trăng (8 hộ) nhằm khảo sát kỹ thật nuôi cá tra, đánh giá nhận thức của nông hộ về biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Các thông tin được thu thập bao gồm các yếu tố kỹ thuật, các yếu tố thời tiết tác động đến mô hình nuôi và giải pháp ứng phó của người nuôi trong thời gian qua và trong tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn nông dân (85,38%) nhận thức được sự biến đổi và tác động của các yếu tố thời tiết trong thời gian qua. Trong đó, nhiệt độ cực thấp được các hộ nuôi rất quan tâm với 55,92%, kế đến là thay đổi nhiệt độ nhanh chóng (42,29%) và mưa lớn (47,8%). Việc lựa chọn con giống tốt và sử dụng thức ăn chất lượng cao (cùng 54,46%) là hai chiến lược quan trọng của hộ nuôi để đối phó với các rủi ro do thời tiết gây ra. Bên cạnh đó việc cập nhật thông tin về hướng dẫn quản lý rủi ro nhận được nhiều sự quan tâm nhất của hộ nuôi với 68,08% so với các ứng dụng công nghệ thông tin khác. Từ khóa: nuôi cá tra, biến đổi khí hậu, giải pháp
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4386
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
332.87 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.